Visma.net Time er klar!
Det er noen kunder igjen på gamle HR & Travel i påvente av Timeregistrering i Visma.net.
Nå er tjenesten klar! Du registrerer både timer og fravær.
Reiseregninger og utleggsrefusjoner har vært tilgjengelig i Visma.net siden januar 2013.
Velkommen til en betydelig mer brukervennlig hverdag!
Kontakt gjerne aktivering@visma.com ved spørsmål.
Gamle HR & Travel vil termineres fra 10.01.17 (om intet annet er spesielt avtalt)
 
Language
Company ID
User name
Password
 
Forgotten your password?