Travel Expense fases ut 31.12.15
Visma Travel Expense vil ikke være aktiv etter 31.12.15
Tjenesten erstattes av Visma.net Expense (lansert januar 2013).
Fører du ferie, fravær og timer i Visma Ansattportal – kan du fortsette med det inntil videre.


 
Language
Company ID
User name
Password
 
Forgotten your password?